Услуги

     Комерсиал 96 ЕООД предлага пълна гама от счетоводни услуги, като счетоводно отчитане, ТРЗ обслужване, счетоводно представителство и др.


Месечно и годишно счетоводно отчитане

     Фирмата предлага счетоводно отчитане ежемесечно или в края на годината, според предпочитанията на клиента. Отчитането се извършва последователно, по време и място на протеклите операции и се прави според дейността на фирмата. В края на отчетния период се формира крайния финансов резултат.


Изготвяне на ведомости за заплати и ТРЗ обслужване

     Комерсиал 96 ЕООД използва своите знания по отношение на нормативните изисквания и следи промените в тях при ТРЗ обслужването и изготвянето на ведомостите.

     Услугата включва:

     Изчисляване на дължимите осигуровки и данъци;

     Изчисляване на нетните задължения;

     Изготвяне на фишове за заплати;

     Изготвяне на граждански и трудови договори;

     Изчисляване на отпуски и болнични;

     Изготвяне на служебни бележки;

     Подготовка за необходимата документация и др.


Подаване на декларации образец №1 и №6

     Комерсиал 96 ЕООД поема задължението за подаване на двата вида декларации, като го извършва според всички изисквания и срокове, упоменати в закона.


Счетоводно представителство пред институции

     Счетоводна фирма Комерсиал 96 ЕООД предлага професионално счетоводно представителство пред държавните институции:

     НАП – за подаване на декларации, уведомления, регистрации, документи за извършване на ревизии и проверки;

     НОИ – за регистрации на трудови договори и подаване на декларации;

     РУСО;

     Инспекция по труда